Protetyka

Usługa wykonywana jest w placówkach:

dr Bartosz Szatanik
dr Przemysław Dąbek

dr Justyna Słomczewska Dąbek
dr Wojciech Służalec
dr Karolina Golczyk

Protetyka stomatologiczna to szereg zabiegów stomatologicznych mających na celu odbudową uszkodzonych, lub uzupełnieniu brakujących zębów. Uzupełnienie brakujących zębów to bardzo istotna sprawa, w przypadku braku uzupełnienia nawet jednego brakującego zęba ich reszta ulega przemieszczaniu często jest to przyczyna wad zgryzu lub innych dysfunkcji w obrębie stawów skroniowo-żuchwowych.

Rodzaje uzupełnień:

Uzupełnienia stałe:
– wkłady koronowe – korzeniowe
– korony
– licówki
– mosty

Uzupełnienia ruchome:
– protezy szkieletowe
– protezy osiadające
– protezy acetalowe/elastyczne

W każdym przypadku leczenia lekarz w raz z Pacjentem dobiera najodpowiedniejsze uzupełnienie protetyczne, w zależności od konkretnego przypadku.

Konsekwencji nieuzupełnienia brakującego zęba

Na skutek przechylenia zębów w kierunku luki powstają pomiędzy nimi przerwy. Są one nieestetyczne oraz sprzyjają powstawaniu stanów zapalnych dziąsła.

Wyzwalane podczas żucia pokarmów siły powodują przekrzywianie się zębów w kierunku luki. Zaburza się symetria uśmiechu.

Uciskana podczas jedzenia kość wyrostka zębodołowego (miejsce po usuniętym zębie) zanika, pociągając za sobą zanik dziąsła. Wykonane po pewnym czasie (rok do kilku lat) uzupełnienie, np. most, dla osiągnięcia pięknego, naturalnego efektu może wymagać zabiegu regeneracji kości.

Ząb dolny, na skutek braku kontaktu z przeciwstawnym zębem górnym, systematycznie wysuwa się do góry. Osłabia to jego utrzymanie w kości. Ząb staje się przeciążony, co doprowadza do jego silnego rozchwiania, a w konsekwencji do utraty.

Powstaje nieprawidłowy zgryz, który może doprowadzić do zmian w stawie skroniowo-żuchwowym – objawiają się one silnymi bólami głowy. Zostaje zaburzony kontakt szczęki i żuchwy. Kontakt przeciwstawnych zębów zmienia się z płaszczyznowego na punktowy. Zmniejsza się efektywność żucia.