Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
Dotacja na kapitał obrotowy

Cel projektu: Wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Planowane efekty: Utrzymanie prowadzenia działalności gospodarczej.

Wartość projektu: 72.595,20 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 72.595,20 PLN