RTG

Usługa wykonywana jest w placówkach:

RTG punktowe
Panorama
Cefalometr

RTG punktowe
Panorama

RTG punktowe
Panorama
Cefalometr
Tomograf

Zdjęcia wewnątrzustne:

Zdjęcie zębowe/punktowe

Zwane również celowanym – jest to zdjęcie dokładne i szczegółowe pojedynczych zębów. W naszej pracowni zdjęcie RTG zęba wykonywane jest techniką kąta prostego. Sposób ten jest dużo dokładniejszy i cechuje się również wygodą dla pacjenta. Promieniowanie wykorzystywane przy tym badaniu jest jednym z najmniejszych w radiologii.

Zdjęcie tego typu jest wykorzystywane:

  • w diagnostyce bólu zęba
  • przy ocenie, kontroli i jakości wypełnionych kanałów

Zdjęcia zewnątrzustne:

Zdjęcia pantomograficzne

Zwane inaczej panoramą, jest to badanie przeglądowe wszystkich zębów, które daje wgląd w stan uzębienia i części szczękowej czaszki twarzowej.

Zdjęcie tego typu jest wykorzystywane:

  • w stomatologii ogólnej, gdzie stomatolog może ocenić zęby, zlokalizować istnienie zmian wokół korzeni, sprawdzić, które zęby było leczone endodontycznie i jaki jest wynik leczenia.
  • w ortodoncji do zlokalizowania i sprawdzenia obecności zawiązków zębów stałych, czy resorpcji korzeni zębów mlecznych.
  •  przed leczeniem protetycznym, wstawianiem implantów zębowych.
  • przed zabiegami chirurgicznymi.

Za pomocą zdjęcia pantomograficznego można dodatkowo zlokalizować i sprawdzić istnienie takich zmian jak: torbiele, zmiany nowotworowe w obrębie szczęki i żuchwy, ocenić stan zatok szczękowych, głównie dno, ścianę przednią i tylną oraz obecność i umiejscowienie zębów mądrości.

Zdjęcie cefalometryczne

Jest to boczne zdjęcie czaszki uwidaczniające tkanki miękkie, zatoki przynosowe i podniebienie twarde.

Zdjęcie tego typu  jest wykorzystywane w:

  •  ortodoncji – umożliwia diagnostykę wad zgryzu, ocenę wzrostu twarzy
  •  protetyce – do pomiarów i oceny czaszki

Zdjęcie zatok – Zdjęcia RTG zatok przynosowych są pierwszym badaniem diagnostycznym w przypadkach podejrzenia zapalenia zatok (głównie szczękowych i czołowych), a także przy urazach (np. złamanie kości nosowej) i podejrzeniu zmian nowotworowych. Zdjęcie RTG umożliwia uwidocznienie pogrubienia błony śluzowej zatok, zatkania ujścia zatoki i obecność płynu, a także zmian o typie polipów. Ponadto w przypadkach nawracających zmian jednostronnych zdjęcie RTG zatok pozwala na stwierdzenie ewentualnego skrzywienia przegrody nosowej i ustalenie dalszego postępowania leczniczego.