Mazurkiewicz Paweł
Lekarz dentysta

W 2009r. ukończył Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie (PUM). Pracował w kilku krajach Europy, m.in. w Szwecji, gdzie jako distriktstandläkare zajmował się leczeniem ogólnostomatologicznym i ortodontycznym. Po powrocie do Polski pracował m.in. w Zakładzie Chirurgii Stomatologicznej PUM i w Poradni Protetyki Stomatologicznej PUM. Odbył 3-letnie stacjonarne studia specjalizacyjne i zdał Państwowy Egzamin Specjalizacyjny, uzyskując tytuł Specjalisty protetyki stomatologicznej. Wykładowca na kilku konferencjach naukowo-szkoleniowych i współautor kilku artykułów naukowych, m.in. w amerykańskim CRANIO – The Journal of Craniomandibular and Sleep Practice. Zajmuje się głównie leczeniem protetycznym i leczeniem zaburzeń zwarcia.

TORUŃ
ul. Chełmińska 21
tel. 56 62 259 25
kom. 502 451 146