MOŻDZEŃ KONRAD
Lekarz dentysta

Konrad Możdżeń ukończył Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie w 2011 roku uzyskując tytuł lekarza dentysty. Staż podyplomowy odbył w X Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką w Bydgoszczy.

Dr Konrad Możdżeń jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego oraz International Congress of Oral Implantologists – największej organizacji zrzeszającej implantologów z całego świata. W roku 2018 ukończył Curriculum Implantologii z oceną bardzo dobrą uzyskując umięjętność implantologiczną certyfikowaną przez powyższe stowarzyszenia.

BYDGOSZCZ
ul. Curie-Skłodowskiej 60
tel. 52 307 00 25
kom. 570 343 200