Janiak Filip M. Sc
Lekarz dentysta
Chirurg stomatologiczny
Absolwent wydzialu Lekarsko -Stomatologicznego Pomorskiej Akademii Medycznej, specjalista  Chirurgii stomatologicznej ( Düsseldorf, Niemcy), Master of Science Implantology and Dental Surgery (IMC Münster), absolwent MasterClass Implantologie ( Bingen, Niemcy), uczestnik Curiculum chirurgiczna i estetyczna Periodonotologia ( Hamburg , Niemcy). Staże zagraniczne m.in w Klinikach Uniwersyteckich Chirurgii Szczekowo- Twarzowej w Wiedniu i Graz (Austria)  oraz Klinice Otolaryngologii Szpitala Uniwersyteckiego w Hannoverze (Niemcy).
Członek BDO, DGOI, DGI, DGParo, MINEC Polska, MINEC Niemcy, AG Kieferchirurgie, DGZMK.

TORUŃ
ul. Dziewulskiego 21
tel. 56 648 00 31
kom. 502 451 233