Nasz zespół – Bydgoszcz, ul. Curie-Skłodowskiej 60